Actions.cz

Úterý 23. Dubna 2024
 

Občanské sdružení Actions.cz


Zápis z ustavující Valné hromady OS Actions.cz

Dne 2. listopadu 2005 proběhla v restauraci U tří X na Senovážném náměstí v Praze ustavující Valná hromada Občanského sdružení Actions.cz. Přítomni byli: Jindra Hlaváčková, Petr Česák, Jan Malík, Jakub Pína a Jiří Schánil.


Valnou hromadou byl ustaven výbor, který je totožný s přípravným výborem sdružení. Členy výboru Občanského sdružení jsou: slečna Jindra Hlaváčková a pánové Petr Česák, Jan Malík, Jakub Pína a Jiří Schánil. Za vedoucího občanského sdružení byl po projednání výborem jmenován Jiří Schánil.


Dalším bodem programu bylo projednávání organizace plesu pořádaného sdružením. Na zasedání zaznělo mnoho podnětných názorů, z nichž některé budou projednávány na dalším zatím blíže neurčeném zasedání Valné hromady.


V Libčicích nad Vltavou dne 2. listopadu 2005